HİZMETLERİMİZ
DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

DİĞER TASDİK HİZMETLERİ


Kurumlar vergisi tasdik raporu dışında aşağıdaki işlemlere ilişkin tasdik hizmetleri hızlı ve özenli bir şekilde yerine getirilmektedir.

* Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje bedelleri toplamı belli tutarı aşan yatırımları nedeniyle yararlanılan yatırım indiriminin tasdiki.

* KDV Kanunu nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki tasdiki,

* Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,

* Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,

* Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.

* Gümrük beyannamelerinin tasdiki,

* Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (DAF, MAF, Olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)-Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,

* Radyo - Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,

* Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri,

*TÜBİTAK hibe yardımları için Ar-ge raporu

*Özel amaçlı rapor Başlıksız Belge

KURUMSAL


HABER BÜLTENİ


Duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.