HİZMETLERİMİZ
TAM TASDİK HİZMETLERİ

TAM TASDİK HİZMETLERİ


Şirketlerin muhasebe kayıt ve düzenlerini, Tekdüzen Hesap Planına uyumlarını ve muhasebe sürecine dayanak oluşturan bilgi, belge ve hesaplamalar sonucunda şirketin raporlama sürecinin çıktısı olan mali tabloları ve finansal tablolarının doğru, dürüst ve zamanında hazırlanmasına katkı sağlamaktadırlar.  Ulusal ve uluslararası Vergi Mevzuatına uyumlu olarak, Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Uygulama Genel Tebliğleri ve genel kabul görmüş muhasebe standartları gözetilerek denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim sürecinde, şirketlerin ticari faaliyette bulunduğu satıcı ve alıcıları ile de gerek görüldükçe karşıt incelemeler ve bilgi isteme yazıları ile kontroller yapılmaktadır. Dolayısıyla, çalışılan sakıncalı bir şirketin var olması durumunda, tam tasdik denetimi sayesinde önceden önlem alma olanağına kavuşulmakta ve şirketin uğrayabileceği bir vergisel veya ticari zararın önüne geçilebilmektedir.

Başlıca yapılacak denetimler aşağıda sunulmaktadır:
1-Muhasebe kayıtlarının ve belge düzeninin genel denetimi,
2-Yasal muhasebe defterlerinin ve bu defterlerden derlenen mali tabloların vergi ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimi,
3-Üçer aylık geçici vergi hesaplamalarının, beyannamelerinin, tahakkuklarının ve ödemelerinin mevzuata uygunluğunun denetimi,
4-Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygun hesaplandığının saptanması,
5-Denetim sürecinde ortaya çıkan hataların yönetime bildirilmesi ve işletme yetkilileri tarafından düzeltildiğinin kontrolü,
6-Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve tasdik edilmesi,
7-Denetim sürecindeki çalışmalarımız sonucunda saptadığımız bulguların yönetime raporlanması,
8-Tam tasdik raporunun hazırlanarak şirket yönetimine ve vergi dairesine verilmesi.

 Başlıksız Belge

KURUMSAL


HABER BÜLTENİ


Duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.